ukázka práce - kancelářská budova

ATELIER MK je zaměřen na projektovou činnost v oblasti pozemních staveb s působností v celé České republice. Zabývá se zpracováním jak návrhů novostaveb, tak i úpravami stávajících budov - to vše od architektonických studií až po realizační dokumentaci staveb včetně technického a autorského dozoru na stavbě.

ATELIER MK se specializuje na architektonické a projekční návrhy energeticky pasivních objektů, se zvláštním zaměřením na moderní dřevostavby. Jsme certifikovanou projekční kanceláří pro navrhování energeticky pasivních rodinných domů systému EPD Atrea.

Provádíme rovněž zaměřování stávajícího stavu staveb a jejich částí, jehož výsledkem je dokumentace stávajícího stavu. Zpracováváme rovněž komplexní pasportizace objektů.

Při návrhu staveb se snažíme uplatňovat současné domácí i zahraniční trendy. Naším cílem je zajistit kvalitní a komfortní užívání navrhované stavby za současné splnění podmínky její hospodárnosti - nejen s ohledem na provoz, ale i z hlediska pořizovacích nákladů.

ukázka práce - dřevostavba

V návaznosti na současnou globální snahu o omezení závislosti na vnějších zdrojích navrhujeme energeticky úsporné, nízkoenergetické a zvláště pak pasivní domy s ohledem na minimalizaci jejich celkového negativního vlivu na životní prostředí.

Klademe důraz na osobitý přístup k řešení jednotlivých projektů a respektujeme konkrétní podmínky ve snaze provést dílo tak, aby byl zákazník i autor s výsledkem spokojen.